Elektromarine uw partner in scheepsinstallaties & bootonderhoud

Disclaimer

Elektromarine handelend onder de naam en hierna te noemen “Elektromarine” (KVK nummer: 28111105), verleent u hierbij toegang tot Elektromarine.nl (‘’de website’’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Elektromarine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Elektromarine, of door directe online aankoop in de webwinkel.

Beperkte aansprakelijkheid

Elektromarine spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Elektromarine.nl.

In het bijzonder zijn alle omschrijvingen van diensten, producteigenschappen en prijzen op de website onder voorbehoud van type en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Elektromarine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de op de website getoonde informatie teksten, afbeeldingen en diensten liggen bij Elektromarine en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de website getoonde informatie teksten, afbeeldingen en diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elektromarine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemeen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.